Kalmia latifolia (Mountain Laurel)
Posted 6/20/02

mountain laurel - kalmia latifolia